Nowości  Turystyka morska    
 


TurystykaMorska.pl > Większe porty dla większych promów na trasie Świnoujście - Ystad

2016-08-29 Większe porty dla większych promów na trasie Świnoujście - Ystad

Porty morskie w Świnoujściu i Ystad rozbudują się, aby móc przyjąć nowe promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (PŻB).

Działający pod marką Polferries kołobrzeski armator PŻB ma mieć 2 nowe promy, które pływać mają między Świnoujściem i Ystad na południu Szwecji.


Podpisanie umowy (grafika: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)

Wymagają one jednak nowej infrastruktury portowej w obu portach bałtyckich. Dlatego też w Ystad na pokładzie promu Mazovia podpisany został trójstronny list intencyjny w tej sprawie. Podpisali go przedstawiciele portu w Świnoujściu, Ystad oraz armator Polska Żegluga Bałtycka (PŻB). Dodatkowo obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji szwedzkiego rządu oraz władz regionu Skania.

Nowe promy dla PŻB wybudowane mają być w Polsce wspólnymi siłami stoczni w Gdańsku i Szczecinie. Nowe statki mają mieć 228 m długości, 31 m szerokości i 900 miejsc dla pasażerów.

W Ystad Szwedzi rozbudują nabrzeże portowe tak, aby tak duże promy mogły być tam obsługiwane.

Każdy prom kosztować ma ok. 450 mln zł. Pierwszy prom ma wejść do służby w 2019 roku.

Obecnie Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) ma obecnie 3 promy.

TurystykaMorska.pl na serwisach społecznościowych: